RENDŐRPULI ENGEDELMESSÉG

A teljes kiképzés alapja!

ENGEDELMES KÍSÉRŐKUTYA

  Ebben a menüpontban nem is részletes útmutatást szeretnék kifejteni, hanem magával az engedelmességgel foglalkozni. Nem újkeletű dolog ez számomra, illetve gazdámnak, hiszen Duci barátnőm engedelmességi vizsgával rendelkezik. Mégis az én engedelmességem, fegyelmező gyakorlataim eltérnek az átlagostól….és egyben a Rendőrpuli fegyelmezettsége, engedelmessége is más, mint az átlag. Ez főleg vérmérsékletből és habitusból, karakterből eredő eltérések halmaza. Azaz más elvárásokat támaszt a kiképzővel, mint emberrel szemben is!

IPO 1 engedelmes fázis:

VIDEO

MONOTON MENET!

Engedelmes Magyar Pásztorkutyák

  Kijelenthetjük, hogy az engedelmesség az élet minden területének, így nemcsak a munkakutyázásnak az alapja…sőt maga a kiképzés is bár monoton menetelésnek, unalmas ismétlésnek számít, mégis életszerű…hiszen olyan elemeket, gyakorlatokat tartalmaz, amelyek a hétköznapi élet megoldandó problémáiról szólnak. Képzeljük csak el, hogy az ember is friss, nyers szellemmel rendelkező alany volt valaha, mint gyermek, aki folyamatosan tanulta meg a civilizáció viselkedési módjait. Ezután képzeljük magunkat a Puli helyébe, hogy ő még csak most indul el ezen az úton. Mert az engedelmesség nem más, mint az elvárásokra betanult viselkedés válaszok. A külső szemlélődő számára oly egyszerűnek tűnő feladatok teljesítése meglehetősen nagy terhet ró a Pulira, az elsajátítás kitartást és következetességet kíván a gazdától, gyakorlást és a „fej” folyamatos használatát azaz állandó tanulást a Pulitól.

  Végül vizsgáljuk meg, hogy miért is fontos ez az egész. Felmerül a kérdés, hogy mindez nem lényeges, hiszen van aki nem akar dolgozni Pulijával, illetve nem munkakutyaként foglalkozik vele…de mégis fontos a leírtak elsajátítása…nézzük meg miért!

  Terelő Puli esetében lényeges, hogy irányítható legyen, illetve bármikor vissza tudják hívni. Ez azért fontos mert nem lehet a terelés célja a juhok túlhajszolása, vagy adódhat olyan eset mikor a terelő kutyának irányt kell változtatni, ellenkező oldalról kell a nyájra küldeni. Kijelenthetjük, hogy csak engedelmes Puli lehet jó terelő az önfejű sohasem. Vannak olyan szituációk, mikor a terelő kutyának pusztán az ottléte szükséges, azaz nem kell a nyájat hajtania, nem kell a nyájra rohannia csak ottlétével akadályozza meg fekve, ülve a jószágok rossz irányba haladását…Kísérteties a hasonlóság az engedelmességi gyakorlatok helyben maradás, behívás, előre küldés feladataival. Terelési versenyeken, ösztönpróbákon követelmény bizonyos fokú engedelmesség és ezt teljesíteni kell a pályára lépéshez. 

  Agility versenyeken döntő és pontozásnál kizáró ok, ha az adott akadályt nem a megfelelő irányból közelíti meg, illetve teljesíti a versenyző. A versenyben az idő is számít, azaz lehetetlen minden akadályhoz a kutyával együtt közvetlen közel érkezni és menni. A sport oktatásánál nagy hangsúlyt fektetnek az adott akadályok jobbról, illetve balról történő megközelítésének tanítására. A feladatsorba beiktatott elem az asztalon történő engedelmességi gyakorlat, azaz ülés vagy fekvés parancsra.

Például a palánk akadály teljesítésének végén szinte szükséges a „fekszik” parancs kiadása egyes esetekben, hogy a palánk lejtőjének végét is érintse a kutya lábával és ne ugorja át az eltérő színűre festett sávot, ne történjen ez miatt pontlevonás…Kísérteties az azonosság az engedelmesség előre küldés, behívás, ültetés, fektetés fegyelmező elemeivel.

  Az engedelmesség trenírozása közepette az én képességeim is megmérettetnek agility pályán. Igaz nem versenyzőként, hiszen agility képzésem még csak most indult…és ki tudja mi lesz ebből…de a Rendőrpuli karakter nem zárja ki az agility lehetőségét sem.

Erre néhány bizonyosság:

AKADÁLY

KUKAC

PALLÓ

HINTA

  Hogy miként keveredett az engedelmességhez hirtelen ide az agility?

Hát úgy, hogy véleményem szerint az engedelmesség, mint fegyelmező gyakorlatok pontosítására, általam történő megértésére, trenírozására legalkalmasabb módszer az agility. Csekély tapasztalatom szerint az egyik legjobb kondicionáló lehetőség. Én a fegyelmező gyakorlatok, az egyéni felkészülés és begyakorlás után szinte mindig az agility pályán értem meg, hogy miről is van szó. Kezdetben, fűtött vérem miatt sokat kiabáltak velem, hiszen az agility pályán póráz nélkül dolgozom. Sok probléma adódott ebből…új szagok és új csajok miatt…de az engedelmességi képzésemben a poroszos, németjuhászos képzési módra az agility pozitív megerősítéssel tanítása jócskán ráerősít!

  Rendőrpuli esetében viszont a gazda-kutya kapcsolatnak szorosabbnak, a lehető legpontosabbnak kell lennie. Adódik ez az eredendő feladatból, hiszen a tömegben, hangzavar tarkította környezetben az adott parancsok, vezényszavak nem sikkadhatnak el….és a Pulinak bíznia kell a gazdájában, nem cselekedhet  önfejűen, makacsul, mert az a testi épségébe, életébe kerülhet. Egyébként is…az őrző-védő gyakorlatok egy magasabb szintű engedelmességet követelnek meg a Rendőrpulitól, hiszen fogás közepette a düh nem öntheti el úgy az agyam, hogy a parancsoknak ne engedelmeskedjem. Az őrző-védő munka közben a Puli felfokozott állapotban van, idegvégződései és munkakedve, dolgozni akarása ahogy ráérzett a dolog lényegére a tetőfokára hág…ezért, ezen körülmények között is tudni kell irányítani…sőt csak itt igazán! Az engedelmesség tanulásának első kondicionáló lépése tehát a tanulás. A tanulás tanulása.

  Azért inkább poroszos, katonás módon, mert az őrző-védő kiképzés nem holmi érzékeny lelki rezdülés, hanem kemény munka, kemény lélekkel. Sokszor tehát maguk a fegyelmező gyakorlatok is szelekciós hatással vannak a Rendőrpulira…nem mindegyik teszi ezen túl magát. Más a módszer is, hiszen instabil lelkületű, hiperaktív fegyelmezettségű kutya nem való Rendőrpulinak. A kondicionálás gyakorlása, erősítése fontos és folyamatosan ismételni, erősíteni szükséges. A menetelés közben kifli testtartásban befigyelő Puli tehát azért lényeges, mert alapvetően tökéletes a nexusa a felvezetővel. Ez pedig később a csibészmunka során is lesz előny.

KONTAKTUS!

  Az első rövid gyakorlatok mindössze abból állnak, hogy a Puli megfelelően menjen pórázon, az ember lába mellett. Ezt a részt szinte még kölyök korban érdemes elkezdeni, hiszen egy kiskutya makacssága könnyebben formálható, mint később. A Puli helye, állandó helye bal lábnál található, legyen az futás, gyors vagy lassú lépés, fordulás. A cél a pórázon vezetés során az, hogy a Puli feje az ember lábszára előtt, teste pedig az mögött legyen, bármely gyakorlati elemnél /kivétel természetesen a helyben maradás és az előreküldés/. A Rendőrpulinak nem szabad sem húznia, sem lemaradnia. Az elsajátítás és végrehajtás akkor jó, ha képzett Puli póráza állandóan laza, sohasem feszes.

  Az én esetemben ez egy kicsit sajátosan alakult, hiszen egy éves korban kezdődött el engedelmességi kiképzésem. Az alapokat elsajátítottam valahogy, de aztán hosszabb szünet következett. Egyrészt, mert nem a gazdámnál laktam, hanem édesanyjánál….és az iskolában tanultak mit sem értek, ha otthon minden megengedett volt. Másrészt nem igazán tűrtem azt, hogy teljes mértékben betörjenek, egy éves korban korainak találtam ezt…nem is voltam elég érett hozzá, a feladathoz. Mikor visszakerültem gazdámhoz, akkor elég kemény időszak következett. Nem bántak velem kesztyűs kézzel! Csapongó lelkemet, túláradó viselkedésemet kíméletlenül betörték. Nagy dolgok történtek csendben, ott a hátsó kertben. Először nem akartam, nagyon nem. A telivér lovakhoz hasonlóan viszont rájöttem, hogy a parázs tűz bennem akkor is lobog, ha a gazdám akarata szerint cselekszem. Mert akkor dicsér és örül. Hetek-hónapok alatt jöttem rá, hogy azt, ami addig voltam…a tékozló siheder…csak aszerint fojtathatom, amit gazdám akar…így lettem férfi, érett és kemény. A kutyaiskolába járás szünete után viszont…mikor a vérmérsékletem a fedeztetések jóvoltából is lenyugodott…akkor kezdődhetett a már elsajátított alapok tökéletesítése.

  Ha Puli már megfelelően megy láb mellett és közben minden körülmények között, zavaró tényezők jelenléte mellett is az emberre figyel, kezdhetünk neki a klasszikus fegyelmező gyakorlatoknak. Szükséges, hogy a Puli szabályosan tudjon ülni, állni, fordulni /jobbra, balra, hátra/, megfelelően helyben maradjon, parancsra behívható, magunkhoz rendelhető legyen. Magasabb képzettségi szintnél már előre is kell küldeni.

BEHÍVÁS!

  Tekintsünk el a fegyelmező elemek betanításának részleteitől, hiszen a módszereket minden szakkönyv részletesen tartalmazza. Itt csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy kétféle változat létezik. Az egyik a „németes” par force módszer ami kemény, tiltásokon alapul és némi erőszak alkalmazását sem zárja ki a mozgásminták tanításából. A másik válfaj a „szeretet kutyaiskolája” ami szinte kizárólag pozitív megerősítéssel dolgozik /jutalom falat, játék, dicséret/.

  Ezen módszerek megválasztásához szükséges az etológiai menüpont sajátosságainak ismerete. Mondhatná bárki, hogy sokan nem születnek viselkedés vizsgáló professzornak, hogyan dönthetné el egy hozzá nem értő ember mi ilyen esetben a helyes? Nem is kell eldöntenie. Keresni kell egy jó kiképzőt.

  Vannak a durvább megoldásnak és a finomabb, érzékenyebb változatnak is előnyei, hátrányai sőt, van aki a kettőt ötvözni szereti. A lényeg a következetesség és a határozottság. A Puli nagyon összetett jellem. Megvan benne a bulldog rámenőssége, a kaukázusi dominanciája, a német juhász munkabírása, az újfundlandi simogatást igénylő szeretetéhsége, az amstaffok makacssága egyaránt. Néha igen kemény bánásmódot igénylek, van mikor a babusgatást. Mégis általánosságként elmondható, hogy a tanulás során produkált dacom csírájában kell elfojtani, addig kell ismételni minden elemet amíg „tökéletes” nem lesz. (ez történt csendben ott a hátsó kertben a én és gazdám között) Amikor ez bekövetkezik ne fukarkodjon senki a dicsérettel, jutalommal mert a Pulinál ez a fő megerősítési, bevésési módszer. Nem egyszerű egyéniség, nem egyszerű kiképzés…mégis képes vagyok a gazdámért tűzbe menni, lesni minden mozdulatát. Gyorsaságom, fordulékonyságom, pörgősségem munkára termett és ezt nem lehet nem kiaknázni, hasznosítani.

  Tékozlás is lenne, hiszen a képzetlen, udvar díszeként tetszelgő Puli szenved, mert eszének, képességének határai beszűkülnek, azt másban éli ki. Munkakutyát senki ne tartson dísznek, ne akarjon csakis kizárólag ölebként cirógatni, szeretgetni. Nem lesz jó, mert nem arra született, nem arra termett.

HÁTRA ARC!

  Miután a rengeteg gyakorlás és helyes tanítás jutalmául a Puli tökéjre fejlesztette a gyakorlatok végrehajtását, jöhet a következő lépcsőfok. Nagyszerűen tudunk ülni, állni, jobbra át, balra át, hátra arc fordulni, helyben maradni….pórázon.

Kezdeti botladozásaimat, az engedelmes munka pórázon való elkezdését, annak csiszolását filmen is láthatjátok:

PÓRÁZON

  Mivel a hétköznapi  életben leggyakrabban a tanult feladatok végrehajtása póráz nélküli szituációkban szükséges, ezért ezt is meg kell követelni. Ekkor következik tehát az engedelmességben az ember vizsgáztatása…leveszik a pórázt és minden kiderül. Legtöbb esetben maga a szabadság nagyszerű érzése rontja el a dolgot, mikor a póráz levételét a megkövetelés megszűnéseként élném meg. Az engedetlenségi reakció elkerülésére először jobb, ha „szinte véletlenül” teszik ezt meg, a pórázt menet közben, magától érthetődően, észrevétlen veszik le. Az én esetemben legelőször le sem veszik, hanem csak a póráz végét fogják, mintha ott sem lenne. A legtöbb felvezető személy ilyenkor még avval is tetézi a dolgot, hogy idegesebb lesz, megváltozik a viselkedése az új helyzetben…Ezt én rögtön megérzem. Ha a gyakorlatokat valóban jól elsajátította a Puli, és helyesen oktatták, akkor póráz nélkül is ugyanazok menni fognak.

  Az engedelmességi követelmény még a Rendőrpuli helyes viselkedése, fegyelmezhetősége embercsoport közötti közlekedéskor. Ennek mércéje a szocializáció, vagyis szoktassák a Pulit emberekhez, állatokhoz.

Az én esetemben erre utalást, erről filmet a nevelés menüpontban lehet látni. Rendőrpulinál ez különösen fontos! Nem várhatunk el irányíthatóságot, kezelhetőséget, fegyelmezhetőséget ragaszkodás, gazdához fűződő erős kötődés nélkül. Ezek birtokában viszont mindent, bármi elérhető a Pulival. Az etológiáról szóló menüpontban leírtak egyik lemérési formája a zajállóság. Erre olykor ostort, néha légpisztolyt, riasztó pisztolyt használnak. Így teljesedik ki a Puli kölyök hozzászoktatása a civilizált társadalom által keltett hanghatásokhoz, ez a lemérési módszere. Ezt a folyamatot is már korai „kutyagyerek korban” el kell kezdeni. Taps, hangos beszéd, leeső tárgyak, fütty és még sok inger lehetőség áll rendelkezésre, hogy társunk megszokja életünk hanghatásait…

  Ha azonban fokozatosan hozzászoktatták a Pulit ehhez és mégsem viseli stabilan, kiegyensúlyozottan a hirtelen fellépő, ám már sokadszorra ismétlődő hanghatásokat, akkor bizony jellemproblémával állunk szemben…Engedelmességből hivatalos vizsgát nem tud tenni. Itt szükséges megemlíteni azt az általános tapasztalatot, hogy a fajtámnál fokozottabban oda kell figyelni erre a dologra. Eddig tisztázatlan okok miatt ugyanis sokkal érzékenyebb a Puli a hanghatásokra, azokra hevesebben reagál, mint más használati fajták.

JUTALOM! 

  A következőkben tekintsük át az „alapfokú” engedelmességi vizsga követelményeit. Az egyes vizsgaszabályzatok formailag és sorrendiségben eltérnek, tartalmilag azonban megegyeznek, ugyanazon elemeket tartalmazzák. Ezek a vizsgaelemek több részből állnak. Az első rész gyakorlópályán végzett elemekből áll, először pórázon vezetéssel. Az elemek menetgyakorlatokat tartalmaznak, fordulatokat álló helyzetben és menet közben, illetve lépésváltást mind lassúbb, mind gyorsabb ütemre. Teljesíteni kell helyben maradást álló, majd fekvő helyzetben a Pulinak csakúgy, mint a behívást, ebből testhelyzetből. Ezután ugyanezeket a gyakorlatokat póráz nélkül kell teljesíteni. Fontos vizsgarész a gyakorlópályán a menetgyakorlat embercsoport között, illetve a lövésállóság vizsgálata 6 mm-es riasztópisztollyal. A vizsga második része gyakorlópályán kívül, közúti forgalomban zajlik. A közterületen való engedelmesség lényeges része a Puli irányíthatósága, fegyelmezhetősége idegen járókelők, járművek zavaró jelenlétében. A pontozási rendszer és az értékelés szervezetenként eltérő, de összességében elmondhatjuk, hogy komplexen az egész feladatsort, illetve az egyes feladatcsoportokon belül lévő részfeladatokat a megfelelőnél jobb szinten szükséges teljesíteni. A hangsúly mindig a fegyelmezhetőségre és a Rendőrpuli reakcióinak vizsgálatára helyeződik. Ez főleg a vizsga gyakorlópályán kívüli részén lényeges.

PÓRÁZ NÉLKÜL 01

PÓRÁZ NÉLKÜL 02

  Záró gondolatként azzal fejezném be ezt a témakört, hogy látható a sorok között a fajtám, a Puli nagyon is alkalmas arra, hogy a munkakutyázás engedelmességi fázisának megfeleljen. Fegyelmező kiképzésem szükségeltet némi speciális, szinte csak a fajtámra jellemző módot és eszközt, léteznek természetemből adódó eltérések.

Az IPO szint engedelmes részének alapkövetelménye az apport:

VIDEO

Senki ne állítsa viszont azt a mára szlogenné vált mondást, amit manapság oly gyakran hallani…hogy a Pulit feladatainak ellátása érdekében tanítani, képezni sem kell, hiszen már eleve úgy születik. Az engedelmesség nem Rendőrpuli sajátosság, hanem mai korunk társállatokkal történő együttélésének alapvető szükségessége és záloga. Zálog ahhoz, hogy a tanítani sem kell Puli öröksége, eszméje a mai kor követelményeinek megfelelve, de a régi fényében tündököljön